Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

  • Wij vragen een aanbetaling van 30% (dertig) van het totaalbedrag van de reservering het minimale aanbetalingsbedrag tenminste 1 (één) nachttarief bedraagt.
  • Deze aanbetaling dient overgemaakt te worden binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging.
  • Het restant van de betaling, indien van toepassing, dient uiterlijk 1 (één) maand voor aanvang van de huurperiode op onze rekening te zijn bijgeschreven.
  • Indien wij uiterlijk één maand voor aanvang van de huurperiode de restantbetaling niet ontvangen hebben, zien we ons genoodzaakt dit als een annulering te beschouwen en de kamer opnieuw te huur aan te bieden.
  • Uw betaling impliceert uw acceptatie van onze Betalingsvoorwaarden, Annuleringsvoorwaarden en onze Huisregels (zei hierna).

 

Annuleringsvoorwaarden

In geval van annulering geldt het volgende:

  • Bij annuleringen langer dan 2 (twee) maanden voor aanvang wordt het reeds ontvangen bedrag (aanbetaling) door ons teruggestort met aftrek van € 35,- (vijfendertig) annuleringskosten.
  • Bij annuleringen vanaf 2 (twee) maanden tot 1 (één) maand voor aanvang van de boeking wordt de aanbetaling niet meer terug betaald.
  • Bij annuleringen binnen 1 (één) maand voor aanvang wordt het volledige huur bedrag in principe niet gerestitueerd. Wanneer we echter in staat zijn de geannuleerde periode alsnog te verhuren, ontvangt u uw betalingen retour met aftrek van €50,- (vijftig) administratiekosten.
  • Voor niet verbruikte dagen, maaltijden, etc. wordt geen restitutie verleend (indien van toepassing, bijvoorbeeld bij arrangementen/aanbiedingen).Wij adviseren u dan ook een annuleringsverzekering af te sluiten om in het geval van onvoorziene omstandigheden uwerzijds uw (aan)betaling veilig te stellen.