Privacybeleid

Uw privacy is bij ons in goede handen!

Wat weten wij van u?

Wij registreren uitsluitend uw naam en eventueel adres en woonplaats gegevens, telefoonnummer(s) en e-mail adres voor zover die bij ons bekend zijn ten behoeve van onze klantenadministratie.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Wij ontvangen uw gegevens aan de hand van uw aanvragen voor informatie en of reserveringen, hetzij rechtstreeks aan ons gericht, hetzij via websites waarop wij zijn ingeschreven en die zelf ook een eigen privacy beleid hanteren. Meer informatie daarover vindt u op betreffende websites.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Wij zijn als geregistreerd kamerverhuur bedrijf wettelijk verplicht om een minimum aan gegevens te registreren en te bewaren. Wij hanteren daarbij de minmale wettelijke bewaartermijn. U kunt ons uiteraard op ieder moment inzage vragen in de gegevens die wij van u hebben.

Wat doen wij verder met uw gegevens?

In de toekomst kunnen wij u per e-mail informatie toesturen, tenzij u ons uitdrukkelijk aangeeft daar geen prijs op te stellen.

Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij daartoe geautoriseerde instanties zoals overheden ons daar vanuit een wettelijk kader uitdrukkelijk om verzoeken. In dat geval wordt u door ons daarover geïnformeerd.

Heeft u verder nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op!